4254 Nyíradony Kossuth utca 38 +36 52 203 249 delnyirsegleader@gmail.com

Hírek

Projektötlet gyűjtés 2023

Beküldési határidő: 2023.03.31.

PROJEKTÖTLET GYŰJTÉS 2023

Tisztelt Ügyfeleink!
Kedves Egyesületi Tagok!

A 2023-2027-es programozási időszakot felölelő agrár-vidékfejlesztési ciklusban, a KAP ST keretében, az előző programozási időszakokhoz hasonlóan, ismételten van lehetőség HACS-ok megalakítására, valamint új Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) megalkotására. Egyesületünk a 2023-2027-es Uniós programozási időszakra is meg kívánja pályázni a LEADER Helyi Akciócsoport címet. Ennek keretében 2023 év végéig új HFS-t fog kidolgozni, mely az Agrárminisztérium által előírt követelményekkel összhangban a helyi igényekre és helyi problémákra kíván megoldást kínálni.

Ennek keretében elsőként projektötlet gyűjtést kezdeményezünk, melyben köz-, civil- vagy az üzleti szférában működő személyek és szervezetek jelezhetik a pályázati ötleteket. A helyi fejlesztési igények megfogalmazására az alábbi űrlapot kérjük használni (linkre kattintva letölthető word formátumban):

A formanyomtatványt személyesen, postai úton  vagy elektronikus formában a következő email címre a megadott határidőig (2023.03.31.) eljuttatni:

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Munkaszervezeti iroda: 4254 Nyíradony, Kossuth utca 38.

A Stratégia kidolgozása folyamán további fórumokat, előadások, szakmai napokat és előadásokat fogunk szervezni az illetékességi területünk számos pontján. Ezen rendezvények szervezés alatt állnak, és várhatóan 2023 májusától fognak megvalósulni. A második projektötlet gyűjtési időszak várhatóan ezekkel a rendezvényekkel párhuzamosan fog zajlani.

Kérdéseiket feltehetik az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • +36-20-371-4695
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A LEADER nem csupán egy program elnevezése, hanem maga a megközelítés, amelynek keretében a vidékfejlesztés az alulról érkező ötletek összességéből építkezik. A HFS tervezését körültekintően kell megszervezni, például az alábbi szempontok mentén:

 • a legfontosabb érintettek beazonosítása;
 • párbeszéd biztosítása;
 • fórumok és munkacsoportok szervezése;
 • folyamatos kapcsolattartás;
 • hátrányos helyzetű csoportok bevonása;
 • a térség inaktív egységeinek felkeresése;
 • a helyi közösségi együttműködések és igények felmérése stb.

A felsorolt munkafolyamatok alkalmával lehetőség nyílik olyan, potenciális kedvezményezettek beazonosítására is, akik/amelyek ez idáig nem ismerték a LEADER-t, vagy az innen származó támogatások nélkül nem tudnák megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket.

A LEADER program hét alappillérének megvalósítása

1) Területalapú megközelítés: a LEADER HACS által lefedett terület egy homogén, összefüggő vidéki egység, ami nem minden esetben felel meg a közigazgatási határoknak. A működési terület településeit és lakóit a közös identitás, hagyományok, szokások, történelem vagy akár földrajzi helyzetük köti össze. Ez a megközelítés működőképes, a valós igények jobban körülhatárolható és pontosabb fellépéseket tesz lehetővé.

2) Alulról építkező megközelítés: egyes fejlesztések, programok megvalósulása eredményesebb és hatékonyabb, ha a helyi viszonyokat, erőforrásokat ismerő helyi lakosok, szervezetek fogalmazzák meg az elérni kívánt célokat, fejlesztési igényeket. A HFS megfogalmazása során a LEADER HACS-ok ösztönzik a helyieket, hogy vegyenek részt a közös munkában, gondolkodjanak közösen térségük jövőjének fejlesztésében. A „bottom-up”, vagyis alulról építkező típusú koncepcióknál kiemelt jelentőségű a helyi közösségfejlesztés, az együttműködés, a mindenki számára kezdeményező stratégia kidolgozása és annak végrehajtása.

3) Innovativitás: a sajátos, alulról jövő szükségletek feltárásának kiemelt szerepe van az újítások tekintetében. A LEADER program innovatív jellege a helyi erőforrásokra támaszkodik, valamennyi területen jelennek meg egyedi, új ötletek helyi szinten.

4) Integrált megközelítés: a LEADER program egyik legfontosabb alapja nem egy ágazat fejlesztési programja, hanem a vidéki térségek fejlesztésére irányuló tevékenységek és ágazatok közötti kapcsolat. A közösen megfogalmazott stratégiákban az intézkedések bármilyen szinten történő, multiszektorális megközelítése, összekapcsolása pozitív hatásokat indukál, hozzájárul a program sikerességéhez.

5) Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek: a LEADER programban a decentralizáltság többek között a döntéshozatalban és a rendelkezésre álló források felhasználásában mutatkozik meg. Ez a sajátosság a helyi igényekre reflektál. Az elv alapja, hogy a térség problémáit a helyi szereplők ismerik leginkább, így ők a legkompetensebbek a fejlesztések kidolgozásában és megvalósításában.

6) Hálózatépítés, együttműködés: a LEADER HACS-ok és egyéb szervezetek közötti hálózatok meglétének alapja a helyi tapasztalatok, jó gyakorlatok és eredmények terjesztése, cseréje, a tudás, akár a munkamódszerek továbbadása. A hálózatépítés hozzájárul az elszigeteltebb vidéki térségek integrálásához és fejlesztéséhez. A hálózatok révén a HACS-ok együttműködésben is fogalmazhatnak és valósíthatnak meg fejlesztési célokat.

7) Helyi partnerség(ek), HACS-ok helyi szintű szerepvállalása: a háromoldalú partnerségek központi szerepet töltenek be a LEADER programban. A HACS-ok által koordinált stratégiák megfogalmazása és megvalósítása a különböző szervezetek és ágazatok képviselői együttműködésében valósul meg, kiemelve a kölcsönös érdekeken alapuló partnerségek kialakítását, mélyítését.

Kelt: 2023.03.06.